It was a very good year!

2018 is het jaar dat Mezz een forse stap voorwaarts heeft gemaakt. Met de inzet van een professioneel team en met een back-up van honderd vrijwilligers hebben wij onze programmering, onze marketing en onze bedrijfsvoering verbeterd. Het resultaat is prachtig op alle fronten; uitverkochte shows, gemiddelde bezetting, omzet horeca en omzet verhuur. De gemiddelde bezetting bij een activiteit is gestegen met 25%. Het totaal aantal bezoekers is met 10.15% gestegen naar 56.413 bezoekers in 2018. Mezz is gegroeid; met inhoud, bekende namen, nieuwe trends en niches, indoorfestivals als aanjager en ontdek podium in de provincie.

2018 was het jaar van de definitieve voorbereidingen voor de renovatie van Mezz zowel financieel als bouw- en omgeving technisch. Het eerste deel ‘Mezz op Orde’ ging op 1 april 2019 van start. In 2018 heeft Mezz haar Bedrijfsplan 2018-2024 gepresenteerd aan het College en Gemeenteraad Breda. Het college heeft bij monde van de wethouder van Cultuur haar vertrouwen uitgesproken over de meerjarenaanpak van de strategische doelen en financiële onderbouwing. Daarin is de noodzaak van de uitbreiding van de Kleine Zaal in 2020 bevestigd.


Magie

De magie van livemuziek verveelt nooit, dat is een feit dat door het enthousiasme van onze bezoekers elke keer weer wordt bevestigd. Van ruige rock tot hypnotische dance, van metal tot funky style van wat zo mooi mainstream wordt genoemd tot alternatieve, old skool, relevante tributes en aan de deur kloppende talenten uit stad, streek en verder.