De huisregels

Huisregels

Om ervoor te zorgen dat jij als bezoeker een zorgeloze avond in MEZZ hebt, zijn er een aantal huisregels. Heb je na het lezen nog vragen, vraag naar de bedrijfsleider of neem dan contact met ons op via e-mail: info@mezz.nl of telefonisch: +31 (0) 76 515 66 77.

Toegang

 • MEZZ volgt het horecasluitingstijdenbeleid van Gemeente Breda; dat betekent dat er na 02.00 uur geen bezoekers jonger dan 18 jaar toegelaten worden.
 • Bezoekers jonger dan 16 jaar moeten begeleid worden door een volwassene (18+).
 • Er wordt geen toegang verleend aan personen die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs.
 • Dieren hebben geen toegang.
 • Geldige legitimatie is verplicht.
 • Je kunt als bezoeker gefouilleerd of gecontroleerd worden bij de toegang. Medewerking daartoe is verplicht.
 • Professionele camera’s met verwisselbare lenzen zijn enkel toegestaan na toestemming van MEZZ.

Verboden

 • Er worden geen alcoholische dranken verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Binnen MEZZ geldt een wettelijk rookverbod.
 • De handel in soft- en hard drugs is verboden, even als het gebruik hiervan.
 • Het is verboden messen, wapens, glas, blik of voorwerpen die als wapen kunnen worden aangemerkt mee naar binnen te nemen. Voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden zoals paraplu’s en selfiesticks moeten verplicht bij de kassa ondergebracht worden.
 • Etenswaren, drank, blik, glazen en bekers mogen niet mee naar binnen en buiten worden genomen.
 • Het is verboden te stagediven of te crowdsurfen. MEZZ is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die ontstaan door overtreding van dit verbod.
 • Het is verboden in of rond het gebouw goederen te verhandelen zonder toestemming vooraf van MEZZ.
 • Het is verboden posters in of op het gebouw te hangen en te flyeren in of rond het gebouw zonder toestemming vooraf van MEZZ.

Veiligheid

 • Evenementen in MEZZ worden door middel van camera’s geregistreerd. Bij een bezoek aan MEZZ stem je in met het maken van opnames.
 • Instructies van MEZZ personeel dienen in het belang van de eigen veiligheid direct opgevolgd te worden.

Gedrag

 • Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Onder ongewenst gedrag worden onder andere racistische, fascistische, seksistische, beledigende en discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en agressief gedrag, vernielingen en geweld verstaan. Respect voor medebezoekers, MEZZ personeel en het gebouw is een vereiste.
 • In de directe omgeving van MEZZ wonen veel mensen. Bezorg onze buren bij het naar binnen en buiten gaan geen overlast.

Aansprakelijkheid

 • In diverse ruimtes van MEZZ wordt meer dan 85 dB(A) aan geluid geproduceerd. MEZZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de nadelige gevolgen die hierdoor wellicht kunnen optreden aan het gehoor. Gehoorbeschermers zijn aan de kassa, in het Popcafé en aan de barren verkrijgbaar tegen vergoeding.
 • Het verblijf in MEZZ is geheel op eigen risico.

Algemeen

 • Bij geannuleerde evenementen of evenementen die op een latere datum plaatsvinden wordt entreegeld alleen terugbetaald na inlevering van je geldige ticket.
 • Zonder je ticket als aankoopbewijs geven wij geen geld retour.
 • In MEZZ betaal je overal met je pinpas. Zowel aan de kassa als aan de barren.
 • MEZZ werkt met hardcups met statiegeld. Per hardcup betaal je € 0,50 statiegeld, dat na inlevering terug wordt terug gepind.
 • Liever betalen met cashgeld of geen pinpas? Aan de kassa kun je een prepaid betaalpas kopen à € 2,50. Deze pas kun je opwaarderen met het gewenste bedrag en is bij elke show in MEZZ te gebruiken. De betaalpas is volledig anoniem. Restitutie van het bedrag op de pas is niet mogelijk.
 • MEZZ beschikt over lockers. In deze lockers passen een tweetal jassen. Je vindt de lockers rechts bij de hoofdingang en bij het Popcafé. Op beide plekken hangen terminals waar je met je pinpas betaald. De kosten voor het gebruik van de lockers bedraagt € 2,50. In de Kleine Zaal hebben we geen kluisjes. Hier maak je gebruik van de (onbewaakte) garderobe.
 • Bij overtreding van de huis- en gedragsregels wordt de toegang ontzegd zonder restitutie van entreegeld.

Lockers

 • Het meenemen van (grote) tassen en jassen in de zaal is niet toegestaan.
 • Je bent zelf te allen tijden verantwoordelijk voor de spullen in je locker. MEZZ is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van voorwerpen.
 • MEZZ is ten alle tijden bevoegd voorwerpen te weigeren of de locker te openen en de voorwerpen te onderzoeken.
 • Bewaar geen voorwerpen in je locker die een waarde van € 200 overtreffen. MEZZ is onder geen beding aansprakelijk voor schade die voornoemd bedrag overtreft.
 • Na afloop van het evenement worden niet geleegde lockers geleegd en voorwerpen voor maximaal 3 maanden opgeslagen.
 • Bij verlies van je pinpas (je sleutel), kunnen kosten berekend worden. De voorwerpen worden alleen afgegeven als je kunt bewijzen rechthebbende te zijn. Je krijgt de voorwerpen op zijn vroegst na het afloop van het evenement terug.

Disclaimer

MEZZ besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Mezz is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet of technische storingen. Alle informatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Bezoekersvoorwaarden

De overige bezoekersvoorwaarden kun je hier downloaden.