ANBI-status & Key partners

ANBI-STATUS

MEZZ is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze ANBI-status geeft donateurs de mogelijkheid een financiële gift van de inkomsten- en de vennootschapsbelasting af te trekken. Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl/giften.

 

Key partners

ANBI & samenwerkingspartners