Organisatie
MEZZ is een stichting met een ANBI-status, oftewel een non-profit organisatie met culturele en maatschappelijke doelstellingen. MEZZ wordt geleid door een dagelijks bestuur. Dit bestuur delegeert de dagelijkse zakelijke en artistieke leiding aan de directeur die door het bestuur benoemd is.

De directeur van MEZZ is Rik Peters, per 1 september 2023. Rik geeft leiding aan de organisatie, geeft uitvoering aan de strategische (beleids-)plannen en de daaruit voortvloeiende jaarplannen, die door het bestuur zijn vastgesteld, vertaalt dit in zowel zakelijke als artistieke keuzes en is het gezicht van de organisatie.

Het bestuur bestaat uit vijf benoemde leden en een externe bestuursadviseur a.i.. Bij de samenstelling van het bestuur is rekening gehouden met voldoende diversiteit aan expertise/ervaring. Alle bestuursleden zijn benoemd na een open sollicitatieprocedure. Bestuursleden hebben zitting voor een termijn van vier jaar en kunnen, zoals vastgelegd in de statuten, maximaal twee maal herbenoemd worden. Het bestuur heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester benoemd. Hieronder een overzicht van de bestuursleden en hun zittingstermijn. Het bestuur handelt naar de statuten van de stichting en naar de Governance Code Cultuur. In 2023 heeft het bestuur de governance van de organisatie laten beoordelen door een extern bureau.

MEZZ bestaat naast de directeur uit 10-15 medewerkers in dienst, maakt aanvullend gebruik van diensten van zzp’ers en werkt met een pool van 100-150 vrijwilligers die ingezet worden tijdens de activiteiten van MEZZ. Dit betreft in totaal 250-300 activiteiten per jaar. In de samenstelling van het programma handelt MEZZ naar de missie om zowel de aanbieder als ontdekker en aanjager van popmuziek in Breda te zijn, en naar de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie.

Bestuur MEZZ (per maart 2024)

  • Mw. Ilona van den Broek (1e termijn, loop af in december 2025)
  • Dhr. Joost Driessen (1e termijn, loopt af in augustus 2026)
  • Dhr. Jeroen Haamers (1e termijn, loopt af in december 2026)
  • Dhr. Martijn Mulder (1e termijn, loopt af in december 2025)
  • Dhr. Werner Ubachs (1e termijn, loopt af in december 2025)

Het bestuur wordt sinds oktober 2023 aangevuld met Dhr. Remko Ouwehand, als extern
bestuursadviseur.